اسپانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nome proprio di persona (از Rodrigo به Arnaldo)

زبان: اسپانیایی [es] بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: nome proprio di persona تصديق nome proprio di persona تلفظ ها