اسپانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Argentina

زبان: اسپانیایی [es] بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: Argentina تصديق Argentina تلفظ ها