اسپانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals (از metámero به cabritillo)

زبان: اسپانیایی [es] بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها