اسپانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به anatomia

زبان: اسپانیایی [es] بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: anatomia تصديق anatomia تلفظ ها