اسپانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective (از bueno به vacío)

زبان: اسپانیایی [es] بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی