اسپانیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اسپانیایی [Español] پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 30.669
  • واژه‌های تلفظ شده: 70.911
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
اسپانیایی

عكس از Jorge Mejia