اسپانیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اسپانیایی [Español] پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 26.457
  • واژه های تلفظ شده: 65.607
  • واژه های تلفظ نشده: 15
اسپانیایی

عكس از Jorge Mejia