زبان: اسپانیایی [Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 32.936
  • واژه‌های تلفظ شده: 77.274
  • واژه‌های تلفظ نشده: 83