اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 35.394
  • واژه‌های تلفظ شده: 84.606
  • واژه‌های تلفظ نشده: 833