اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 42.010
  • واژه‌های تلفظ شده: 99.763
  • واژه‌های تلفظ نشده: 143