اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 36.746
  • واژه‌های تلفظ شده: 87.802
  • واژه‌های تلفظ نشده: 380
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه