اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 39.705
  • واژه‌های تلفظ شده: 92.911
  • واژه‌های تلفظ نشده: 860