اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 33.314
  • واژه‌های تلفظ شده: 77.744
  • واژه‌های تلفظ نشده: 63
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه