اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 41.034
  • واژه‌های تلفظ شده: 97.937
  • واژه‌های تلفظ نشده: 412