اسپانیایی راهنمای تلفظ

[Español]

پيوستن به تلفظ های اسپانیایی

  • شمار متكلمان: 475.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 40.453
  • واژه‌های تلفظ شده: 96.339
  • واژه‌های تلفظ نشده: 312