اسپرانتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Turkish alphabet

زبان: اسپرانتو [eo] بازگشت به اسپرانتو

دسته بندی: Turkish alphabet تصديق Turkish alphabet تلفظ ها

11 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Turkish alphabet". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا