اسپرانتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female names

زبان: اسپرانتو [eo] بازگشت به اسپرانتو

دسته بندی: female names تصديق female names تلفظ ها

10 كلمات برچسب زده شده با عنوان "female names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا