زبان:

اسپرانتو

[eo]

بازگشت به اسپرانتو

دسته بندی: Animal

تصديق Animal تلفظ ها