انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb (از lie به paraphrase)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها