انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به UK (از Harry Styles به Soho)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: UK تصديق UK تلفظ ها