انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به UK (از Arts Council of England به Weegie)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: UK تصديق UK تلفظ ها