زبان: انگلیسی [en]

بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: slang

تصديق slang تلفظ ها