انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به slang

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: slang تصديق slang تلفظ ها