انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به science (از amine به Hadron)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها