انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به occupation (از Shoemaker به Drayman)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: occupation تصديق occupation تلفظ ها