انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به occupation

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: occupation تصديق occupation تلفظ ها