انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun plural (از pricks به isoglosses)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: noun plural تصديق noun plural تلفظ ها