انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun plural (از tailings به statistics)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: noun plural تصديق noun plural تلفظ ها