زبان: انگلیسی [en]

بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: noun plural

تصديق noun plural تلفظ ها