انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun plural (از does (plural noun) به employees)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: noun plural تصديق noun plural تلفظ ها