زبان:

انگلیسی

[en]

بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: noun plural

تصديق noun plural تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟