انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها