انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به English (از Florence Nightingale به George Biddell Airy)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: English تصديق English تلفظ ها