انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به colors

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: colors تصديق colors تلفظ ها