انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به British

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: British تصديق British تلفظ ها