انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adverb (از uphill به infrequently)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: adverb تصديق adverb تلفظ ها