انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adverb (از tortuously به uneath)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: adverb تصديق adverb تلفظ ها