زبان: انگلیسی [en]

بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: adverb

تصديق adverb تلفظ ها