انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها