زبان: انگلیسی [en]

بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: adjectifs

تصديق adjectifs تلفظ ها