انگلیسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjectifs (از buccal به applicable)

زبان: انگلیسی [en] بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: adjectifs تصديق adjectifs تلفظ ها