زبان: انگلیسی [English]

پيوستن به تلفظ های انگلیسی

  • شمار متكلمان: 509.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 188.074
  • واژه‌های تلفظ شده: 125.950
  • واژه‌های تلفظ نشده: 225
  • انگلیسی