یونانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Western Macedonia

زبان: یونانی [el] بازگشت به یونانی

دسته بندی: Western Macedonia تصديق Western Macedonia تلفظ ها