زبان: یونانی [el]

بازگشت به یونانی

دسته بندی: religion

تصديق religion تلفظ ها