یونانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Greece (از Ελλάδα به Άγιος Νικόλαος Σιθωνίας)

زبان: یونانی [el] بازگشت به یونانی

دسته بندی: Greece تصديق Greece تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی