یونانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Greece (از Νάματα Ασκίου به Αθήνα)

زبان: یونانی [el] بازگشت به یونانی

دسته بندی: Greece تصديق Greece تلفظ ها