زبان: یونانی [el]

بازگشت به یونانی

دسته بندی: feminine noun

تصديق feminine noun تلفظ ها