یونانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به feminine noun (از γλίντζα به μπίρα)

زبان: یونانی [el] بازگشت به یونانی

دسته بندی: feminine noun تصديق feminine noun تلفظ ها