یونانی راهنمای تلفظ

[Ελληνικά]

پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.378
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.112
  • واژه‌های تلفظ نشده: 13.984
  • یونانی عكس از Leonard G.
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه