یونانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یونانی [Ελληνικά] پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.157
  • واژه‌های تلفظ شده: 50.916
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12.620
یونانی

عكس از Allan Henderson