یونانی راهنمای تلفظ

[Ελληνικά]

پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.409
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.949
  • واژه‌های تلفظ نشده: 13.711
  • یونانی عكس از Leonard G.
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه