یونانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یونانی [Ελληνικά] پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 930
  • واژه های تلفظ شده: 34.522
  • واژه های تلفظ نشده: 5.216
یونانی

عكس از Allan Henderson