زبان: یونانی [Ελληνικά]

پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.187
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.524
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12.674
  • یونانی

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه