یونانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یونانی [Ελληνικά] پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.037
  • واژه‌های تلفظ شده: 44.979
  • واژه‌های تلفظ نشده: 495
یونانی

عكس از Allan Henderson