یونانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یونانی [Ελληνικά] پيوستن به تلفظ های یونانی

  • شمار متكلمان: 13.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.062
  • واژه‌های تلفظ شده: 45.444
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.036
یونانی

عكس از Allan Henderson