ديوهی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ديوهی [ދިވެހި] پيوستن به تلفظ های ديوهی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12
  • واژه‌های تلفظ شده: 1
  • واژه‌های تلفظ نشده: 61

تلفظ های برتر افزودن واژه

كاربران ديوهی برتر

ggo75: 1 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در ديوهی [dv]

Atoll capital Chief Elections Commissioner cities colors country dhivehi dvehi flag Maldives peace Portugal rihaakuru rihakuru

نمايش همه ديوهی دسته‌بندی‌ها