ديوهی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ديوهی [ދިވެހި] پيوستن به تلفظ های ديوهی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8
  • واژه های تلفظ شده: 1
  • واژه های تلفظ نشده: 37

تلفظ های برتر افزودن واژه

كاربران ديوهی برتر

ggo75: 1 تلفظ ها

دسته بندی های موجود در ديوهی [dv]

Atoll capital Chief Elections Commissioner city ciudad capital colors country dhivehi dvehi Maldives peace place names rihaakuru rihakuru

نمايش همه ديوهی دسته بندی ها