ديوهی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ديوهی [ދިވެހި] پيوستن به تلفظ های ديوهی

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12
  • واژه‌های تلفظ شده: 1
  • واژه‌های تلفظ نشده: 59

تلفظ های برتر افزودن واژه