آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به VERB INFINITIVE (از aufschürfen به kolportieren)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: VERB INFINITIVE تصديق VERB INFINITIVE تلفظ ها