آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb (از vorbeisehen به vorbeihasten)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها