آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sport

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: sport تصديق sport تلفظ ها