آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به physics

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: physics تصديق physics تلفظ ها