آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به physics

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: physics تصديق physics تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی