آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به person (از Herbert von Karajan به Grothendieck)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: person تصديق person تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی