زبان: آلمانی [de]

بازگشت به آلمانی

دسته بندی: person

تصديق person تلفظ ها