آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names (از Busemeyer به Reckling)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها