آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به law (از Post-Universaldienstleistungsverordnung به Lohnsteuer-Durchführungsverordnung)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: law تصديق law تلفظ ها