آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به law (از Lkw-Maut-Verordnung به Georg Friedrich Puchta)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: law تصديق law تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی