آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به law (از Bundesrückerstattungsgesetz به Remissorium)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: law تصديق law تلفظ ها