آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به history

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: history تصديق history تلفظ ها