آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به german

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: german تصديق german تلفظ ها