آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first name (از Quentin به Silke)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: first name تصديق first name تلفظ ها