آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first name (از Bernadette به Rosalie)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: first name تصديق first name تلفظ ها