آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به feminine noun (از Einsprache به Kreisleitung)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: feminine noun تصديق feminine noun تلفظ ها