آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn (از Juliana به Katrina)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها