آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به deutschspr.Schriftst.

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: deutschspr.Schriftst. تصديق deutschspr.Schriftst. تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی