آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به countries

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: countries تصديق countries تلفظ ها