آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemistry

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: chemistry تصديق chemistry تلفظ ها